Draknyckeln på facebook:

Sjungande klangskålar

 ca. 30 st. olika strl. 

https://www.facebook.com/Draknyckeln


Alla Zapata skjortor nu 50% rabatt
 


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Hej!


Här är vi. Vi startade Draknyckeln för snart 20 år sedan. Och vilka är vi? Siv och Stefan Stefansson

vi är ett par sedan 46 år, och har följt varandra sida vid sida, genom livet.

Vårt liv gestaltar sig mer och mer, i vårt gemensamma arbete, livet och konsten.  Och nu har även Sivs bok och Ljudbok:  ”Hon med Många namn”, getts ut på de flesta plattformarna och även här på Draknyckeln med jättefin respons.

På 80-talet bakade vi sesamkakor, carobbollar, syrade grönsaker, gjorde nötpastor....

som vi sålde till flera städer, på den tiden visste vi inte riktigt hur vi skulle möta myndigheter,

med alla de krav som ställdes, så vi avslutade det projektet, även om våra kunder verkligen,

tyckte om våra produkter.

I början på 90-talet hade Stefan och jag en butik i Trosa som hette "Butiken Puppan"( i 3-4 år).

En butik med bl.a. Lokalt o. Globalt Hantverk + Några konstutställningar.

Under senare delen av 90-talet verkade vi inom Näring Mat o. Hälsa.

Frigörande Dans o. skapande konster, låg oss varmt om hjärtat.

Jag Siv blev medborgarvittne – bl.a. för kvinnor som behövde terapi. Dessa år skedde många terapeutiska processer, för både mig o. Stefan. Jag gjorde mycket ideellt arbete, som utvecklades till Seminariet Existens om Relation o. Trauma.

Samtidigt fick samlaren i mig Siv utlopp. Och när de 4 första banankartongerna var samlade från Loppisar och andra ställen, hade jag Siv min första torgdag i Gnesta-14/Maj-2003.

Efter en del torgliv, hittade vi en källarlokal i Järna, där startade Draknyckeln för ca: 20 år sedan.

Draknyckeln är idag en Butik med Utvalt Återbruk. Loppis. och lite nya grejer. Draknyckeln håller Ceremonier.  Håller även RådseldsCirkeln Järna. Finns som grupp på Facebook. Draknyckeln är en Mötesplats. Här har vi också under åren haft 14 konstutställningar. Och mycket mycket mer..... Vi har stått på över 45 stora marknader och Festivaler. Bl.a. Urkult i 9 år.

Vi upplever att livet är fullt av gåvor, det gäller bara att se och ta emot dem.

Draknyckeln är en del av det mikroliv som finns i Järna. Ett liv som inte alltid blir synligt, eftersom som det till synes är så litet.

Men ur gräsrotsperspektiv, så är ju gräsrötterna väldigt många, så sätt igång bara!!!

Då vi är öppna för de gåvor som visar sig, så synliggörs den mångfald som finns. Detta är en mötesplats för människor, som är både gubbar och gummor som oss själva nuförtiden, och massor av Ladys o. Hippies, Prinsar o. Prinsessor etc..........

I början, då vi precis hade flyttat in i vår första lokal så försökte vi konstruera ett nätverkande och ett samarbete. Med skisser och ritningar hade vi möten på möten, det var som ett hus som byggdes på lösan sand, och som alla sådana hus så föll det samman. Vi förstod då att allt nätverkande bygger på relation och anknytning.

Om vi någon gång har haft några visioner, så överträffas de totalt av att se livet uppenbara sig som en gåva, som det bara är att ta emot. Draknyckeln är i rörelse, organisk o. fri att växa så som det visar sig under resans gång. Draknyckeln är för oss ett sätt att Leva. Att vara i möte med det som är , så som det bara är.

Ur detta föds möjligheter och ibland är det att vara på eggen mellan Kaos o. ordning. Vi bestämde oss att vara på plats och sluta springa.

Innan Draknyckeln:

Vi har båda två gått både tillsammans och själva på oändligt många kurser, för att hitta vägen.

Det har inte varit förgäves, men det visade sig att allt vi någonsin önskat fanns precis, där vi står,

i varje ögonblick. Lite av det som hände innan finns beskrivet nedan:

Bl.a. personlighetsutveckling. Siv: Fritidspedagog, Andningspedagog, zonterapeut.

kroppsterapeut, artist o. ledarskap, levande föda…. etc...

Anlitad som Konstnärlig ledare i Järna Kyrka för bl.a. Konfirmander.

Gick förberedande Svenska kyrkans grundkurs, för att bli Diakon.

Men blev loppistant istället. En sofistikerad Baglady.

Stefan: Skådespelare, zonterapeut, spontanist i improvisation........

Vi har båda haft många arbeten, jag Siv har bl.a. kört tunnelbana, arbetat som elektromekanisk

montör, som fritidspedagog, på kondis, inom vården etc...

Stefan som skådespelare, busschaufför, arbetsledare, hemkunskapslärare, han har även lärt ut

olika veg.mat till barnomsorgspersonal inom Askersunds kommun... etc...

I samband med vårt första barns födelse blev jag Siv väldigt sjuk i en allvarlig muskelsjukdom.

Det var 1979, det som hade fungerat innan med vanligt arbete, fungerade inte längre.

Nöden är verkligen uppfinningarnas moder, så en del av det ni redan läst, är en del av det som

steg fram. Vi fick hitta på grejer, bl.a. hoppade Stefan ned i containrarna, för att hitta fynd.

Vi stod på Skärholmens loppmarknad och sålde grejer vi hittat, (som människor slängt.)

Där fick vi ihop kontantinsatsen till vårt första hus,

en bergsmansgård i Askersund.

Samtidigt med olika projekt, försökte jag Siv läka mig själv på olika sätt.

Det var svårt att hitta rätt hjälp, både för kropp själ o. ande.

Betydligt senare i livet, fick jag det stöd och den hjälp jag behövde, för att ha den stabilitet, som

möjliggör mer varaktiga livsprojekt.

De drygt senaste 24 åren känner jag Siv en oändlig tacksamhet, för mitt liv så som det blivit, och gestaltar sig.

Ja detta var en liten återblick, vad är essensen idag, vad är viktigt?

Draknyckeln (namnet) startade med skapandet av (seminariet Existens om Relation och Trauma). Att vara eller inte vara i möte med sig själv och andra.) Detta vävs in i mycket av vad jag gör idag. Jag har skrivit min bok, Hon med många namn som är mitt livs testamente. Jag är fortfarande öppen för att hålla seminariet Existens Relation -Trauma  inom kyrkan och för alla som är i möte med människor i trauma, även av en mer komplex natur, jag har som intention att bidra till bättre möten, mellan hjälpare och hjälpsökande. När Seminariet skapades, så fanns det inget intresse för någon att köpa in det för sin personal. Jag verkar idag inom olika fält, där just min gåva blir mottagen. Jag är autodidakt med stor erfarenhet av livets avigsida. samt egna studier inom Komplex PTSD. Jag har en absolut vilja och riktning till att bidra till bättre relationer, genom en bättre förståelse och djupare kunskaper om vad som händer i mötet mellan hjälpare och hjälpsökande, för att nya trauman inte ska behöva uppstå.

Draknyckeln håller med Ögonblickets Ceremoni-Urkraft-Medicinresa osv... med olika teman.

Har följande Konfidensialitetsförklaring:

Allt hålls i lyhördhet och lyssnande.

Allting får finnas.

Du måste ingenting.

Det som är, är så som det är.

Varje individ håller sig till sin egen erfarenhet och upplevelse.

Och ger inte oombedda råd till någon.

Med integritet och konfidensialitet för individen,

bidrar vi alla till att skapa trygghet.

Detta för att främja och ha omsorg,

om det inre livet och tilltalet.

Här stärks och fördjupas gemenskapen.

 

Vi tackar verkligen alla som bidragit till våra snart 20 år i Järna, med goda tankar, pengar och deltagande närvaro.

Denna text uppdaterad den 25 mars 2024